ช็อก “หมอแสง” ลั่น หยุดผลิตยา เผยเสียใจ อธิบดีแพทย์แผนไทยกลับคำ

  ช็อก “หมอแสง” ลั่น หยุดผลิตยา เผยเสียใจ อธิบดีแพทย์แผนไทยกลับคำ